Tingimused
World Tourism Portal

Kauba kasutamise tingimused World Tourism Portal

Need tingimused reguleerivad World Tourism Portal veebisait (“Veebisait”). Palun lugege neid tingimusi hoolikalt, kuna need mõjutavad teie seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis ärge kasutage veebisaiti.

 1. Veebisaidi kasutamine

1.1 Veebisaiti kasutades nõustute end nende tingimustega.

1.2 anname teile piiratud litsentsi veebisaidile juurdepääsu saamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Seda tehes võite printida ühe teile huvitava veebisaidi sisu eksemplari.

1.3 Veebisaidi isiklikul kasutamisel ei tohi veebisaidi või selle sisuga teha järgmist:

1.3.1. muud kui veebisaidile juurdepääsu saamiseks laadige elektroonilisel kujul alla kettale või serverisse või muusse mäluseadmesse, olgu see siis võrguga ühendatud või mitte;

or

1.3.2 levitab, edastab, kuvab, teostab, reprodutseerib (välja arvatud piiratud tingimustel, mida lubab ülaltoodud paragrahv 1.2) või avaldab mis tahes meediumis või vormingus, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes isiklikus ajaveebis või suhtlusvõrgustiku veebisaidil (kuid mitte selles lõigus 1.3.2 on mõeldud selleks, et keelata veebisaidi või selle sisu kommenteerimist mis tahes andmekandja või formaadi kaudu);

or

1.3.3 loob tuletisteoseid.

1.4 Te ei tohi veebisaidi sisu edasi müüa, üle anda ega kasutada ärilistel eesmärkidel.

1.5 te ei tohi veebisaiti kasutada ühelgi järgmistest eesmärkidest: -

1.5.1 levitab ebaseaduslikku, ahistavat, laimavat, solvavat, ähvardavat, kahjulikku, labane, rõvedat või muul moel taunitavat materjali või rikub muul viisil seadusi;

1.5.2 edastab materjali, mis julgustab käituma, mis kujutab endast kuritegu või rikub muul viisil mis tahes kohaldatavaid seadusi, määrusi või tegevusjuhiseid;

1.5.3 segab veebisaidi kasutamist või selle kasutamist teiste inimeste poolt;

or

1.5.4 autoriõigusega kaitstud materjalide elektrooniliste koopiate tegemine, edastamine või säilitamine ilma omaniku loata.

1.6 anname teile tühistatava, mittepiirava ja piiratud õiguse veebisaidile hüperlingi loomiseks, tingimusel et link ei kujuta meid, meie sidusettevõtteid, meie reklaamijaid, sponsoreid ega meie vastavaid tooteid ega teenuseid vale, halvustav, eksitav või solvav viis. Te ei tohi lingi osana kasutada ühtegi meie logot, kaubamärki ega muud omandilist kaubamärki ega graafikat ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

 1. Privaatsus

2.1 Veebisaidi kasutamist reguleerib meie PRIVAATSUSPOLIITIKAST., millele pääseb juurde lingil klõpsates. Palun lugege hoolikalt läbi.

 1. Veebisaidi kättesaadavus ja sisu

3.1 Kuigi meie eesmärk on pakkuda teile veebisaidi kasutamisel parimat võimalikku teenust, ei anna me endale lubadust, et veebisaidi kättesaadavus on katkematu ja edastamine on tõrgeteta.

3.2 Teie juurdepääsu veebisaidile võidakse aeg-ajalt piirata, et võimaldada remonti, hooldamist, muutmist või uute võimaluste või teenuste kasutuselevõttu. Püüame teenuse taastada nii kiiresti kui võimalik.

3.3 proovime tagada, et veebisaidi sisu on faktiliselt täpne ja / või kommentaar või arvamus on õiglane ja mõistlik, kuid me ei luba, et see alati nii on, ja me ei luba, et veebisaidi abil saadud teave peavad olema rahuldava kvaliteediga või sobivad või sobivad mis tahes konkreetseks otstarbeks.

3.4 Kui teie veebisaidi kasutamisel või kasutamisel ilmneb tõrge või kui tunnete, et veebisait sisaldab ebatäpsusi, teatage sellest meile veebisaidi tagasiside lingi abil ja uurime seda küsimust nii kiiresti kui mõistlikult suudame .

 1. Kolmandate osapoolte veebisaidid, tooted ja teenused

4.1 Teie mugavuse huvides sisaldab veebisait linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Me ei kontrolli ega uuri kolmandate osapoolte veebisaite ega nendel müüdavaid kaupu ega teenuseid. Me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaitide sisu ega nendel müüdavaid kaupu ega teenuseid. Kasutate kolmandate osapoolte veebisaite omal vastutusel. Peaksite hoolikalt läbi vaatama kõigi veebisaidi kaudu kasutatavate kolmandate osapoolte tingimused, sealhulgas privaatsuseeskirjad.

4.2 Me ei vastuta ühegi kolmanda osapoole korraldatud võistluse eest, mille sisestate veebisaidi kaudu. Teie osalemise suhtes kehtivad kolmanda osapoole tingimused ja privaatsuseeskirjad ning kolmas isik vastutab ainuisikuliselt kõigi konkursil ja mis tahes auhindade või muude hüvede täitmisel tekkivate päringute eest.

Veebisaidi 4.3 osa võib sisaldada reklaami või sponsorlust kolmandate isikute poolt, kes vastutavad selle eest, et veebisaidil olev materjal oleks täpne, täielik, tõene ja mitte eksitav ning vastaks kõigile asjakohastele seadustele ja koodeksitele. Me ei vastuta teie ees, kui selline kolmanda osapoole materjal on ebatäpne, puudulik, ebatõeline, eksitav või ei vasta asjakohastele seadustele ja koodeksitele.

4.4 Meil ​​ei ole mingit kontrolli kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade üle ega võta me selle eest vastutust. Lisaks tunnistate ja nõustute sellega World Tourism Portal ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahjustuste või kahjude eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud sellistele veebisaitidele või teenustele kättesaadava sisu, kaupade või teenuste kasutamisest või sellele tuginemisest.

4.5 Oleme Amazoni sidusettevõte ja sellisena võime teenida kvalifitseeruvate ostude pealt teenustasusid. Pidage meeles, et me ei ole mingil moel seotud Amazoni veebisaidil loetletud toodetega ega saa olla vastutavad mis tahes probleemide eest, mis võivad tekkida nende saidi kasutamisel ja mis tahes toodete ostmisel. Jätkates nende teenuste kasutamist meie saidi kaudu, nõustute selle tingimusega. Lisateabe saamiseks lugege Amazoni poliitika teatis ja Amazoni kasutustingimused.

 1. Intellektuaalne omand

5.1 kogu veebisaidi sisu (sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes nimi, logo, kaubamärk, pilt, vorm, lehe paigutus või tekst) on meie omand või sobivatel juhtudel kolmanda isiku omand, kelle reklaam, sponsorlus, veebisait , teenustele või kaupadele viidatakse veebisaidil või neile pääseb juurde.

5.2 Oleme kogu veebisaidil kasutatava tarkvara ainuomanikud ja kogu veebisaidil oleva sisu kompileerimise ainuomanikud.

5.3 Kui nendes tingimustes pole lubatud, ei tohi te kogu veebisaidi sisu või osa sellest (sealhulgas ilma piiranguteta nime, logo, kaubamärgi, pildi, vormi, lehe) kaevandada (või muul viisil kasutada) paigutus või tekst) ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Tingimused, mis moodustavad osa käesolevatest kasutustingimustest ja meie kaupade müügitingimustest. Järgmistes lõikudes kehtib sõna „tingimused” nii kasutustingimustele kui ka kaupade müügitingimustele.

 1. Meie vastutus

6.1 Kui me rikume tingimusi, vastutame teie tekitatud kahjude eest ainult sel määral, kui need on meie mõlema jaoks veebisaidi kasutamise ajal mõistlikult eeldatavad tagajärjed või leping moodustati kauba müük meie poolt teile. Igal juhul ei laiene meie vastutus ärikahjudele (sealhulgas ilma piiranguteta lepingute, tulude, kasumi, eeldatava kokkuhoiu, tarbetute kulutuste, firmaväärtuse või andmete kaotamisele) ega muudele kaudsetele või kaudsetele kahjudele, mida ei ole mõistlikult võimalik ette näha meie mõlema poolt, kui hakkate veebisaiti kasutama või kui teiega sõlmiti leping meie poolt kaupade müümiseks.

6.2i tingimused ei piira meie vastutust surma või tervisekahjustuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või töökohustuste rikkumisest või tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest.

6.3 vastutate meie ees meie tingimuste rikkumisest tekkinud kahjude ja kulude eest.

 1. Rahvusvaheline kasutamine

7.1 me ei luba, et veebisaidil olevad materjalid on sobivad või kasutamiseks kättesaadavad, ning juurdepääs veebisaidile territooriumidelt, kus selle sisu on ebaseaduslik või ebaseaduslik, on keelatud. Kui otsustate veebisaidile pääseda mujalt kui Euroopa Liidust, teete seda omal algatusel ja vastutate kohalike seaduste järgimise eest.

 1. Üritused, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli

8.1 ei vastuta tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või rikkumise eest, kui viivituse või ebaõnnestumise põhjustavad asjaolud, mida me ei saa mõistlikult kontrollida. See ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.

 1. Üritused, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli

9.1 Teie tingimustest tulenevad õigused ja kohustused on isiklikud ning te ei tohi neid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule loovutada ega muul viisil üle anda. Ühelgi kolmandal osapoolel, kellele soovite oma õigusi ja kohustusi loovutada või muul viisil üle anda, ei ole meie suhtes täidetavaid õigusi.

 1. Loobumine

10.1 Kui rikute tingimusi ja otsustame rikkumist ignoreerida, on meil ikkagi õigus kasutada oma õigusi ja õiguskaitsevahendeid igas muus olukorras, kus rikute tingimusi.

 1. Katkestamine

11.1 Kui mõni tingimustest tunnistatakse kehtetuks, kehtetuks või muul põhjusel jõustamatuks, siis see tingimus tühistatakse ega mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust ja jõustatavust.

 1. Muudatused

12.1-il on meil õigus teha muudatusi veebisaidil, tingimustes ja kõigis muudes tingimustes ja poliitikates, millele on viidatud tingimustes või mis kohaldavad tingimusi täielikult või osaliselt. See tähendab, et veebisait, tingimused, põhimõtted ja muud tingimused võivad olla muutunud pärast viimast veebisaidi kasutamist. Veebisaidi kasutamisele kehtivad veebisaidi kasutamise ajal kehtivad tingimused, eeskirjad ja muud tingimused. Kui te ei aktsepteeri neid muudatusi, ei tohiks te veebisaidi kasutamist jätkata.

 1. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

13.1 Tingimusi reguleerivad Küprose seadused ja kõigist Tingimustest tulenevates vaidlustes on Küprose kohtud.

13.2, jätkates meie teenusele juurdepääsu või kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui te ei nõustu uute tingimustega, lõpetage teenuse kasutamine.

lahtiütlemine

Teenuse kasutamine on teie ainus risk. Teenust osutatakse „ON IS” ja “AS AVAILABLE” alusel. Teenust osutatakse ilma igasuguse otsese või kaudse tagatiseta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubeldavuse, konkreetse eesmärgi sobivuse, rikkumiste või tulemuslikkuse kohta.